REACH YOUR TARGET MARKET

คอร์สเรียน SEO
สำหรับผู้มีพื้นฐานแล้ว

"SEO" หรือ "Search Engine Optimization" ซึ่งเป็นกระบวนการที่ใช้เพื่อปรับปรุงความมองเห็นของเว็บไซต์หรือหน้าเว็บในผลการค้นหาของเครื่องมือค้นหา โดยเฉพาะ Google, Bing, และ Yahoo ฯลฯ วัตถุประสงค์หลักของ SEO คือการเพิ่มการเข้าชมเว็บไซต์จากผู้ใช้ที่สนใจผ่านการค้นหาโดยเฉพาะ ซึ่งสามารถนำไปสู่การเพิ่มยอดขาย, การสมัครสมาชิก, หรือเป้าหมายอื่น ๆ ที่เว็บไซต์ต้องการ
0123456789001234567890+

Companies

012345678900123456789001234567890+

Optimizations

012345678900123456789001234567890+

Customers

https://eev8qmv4jq2.exactdn.com/wp-content/uploads/2023/09/ploypraewww_Image_that_represents_Search_Engine_Optimization_in_a8a2475c-7f0e-4620-a463-334a1597174d.jpg?strip=all&lossy=1&ssl=1
New Trendth

SEO ประกอบด้วยหลายปัจจัย

การวิเคราะห์คำหลัก: การค้นหาคำหลักที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหรือเนื้อหาของเว็บไซต์ เพื่อให้ผู้ใช้สามารถค้นหาเว็บไซต์ของคุณได้ง่ายขึ้น

การปรับปรุงเนื้อหา: การสร้างเนื้อหาที่มีคุณภาพและเกี่ยวข้องกับคำหลักที่เลือก

การปรับปรุงเทคนิค: การปรับปรุงโครงสร้างเว็บไซต์, การโหลดเพจ, และอื่น ๆ เพื่อให้เครื่องมือค้นหาสามารถเข้าถึงและเข้าใจเว็บไซต์ของคุณได้ง่ายขึ้น

การสร้างลิงก์: การเพิ่มจำนวนและคุณภาพของลิงก์ที่ชี้ไปยังเว็บไซต์ของคุณจากเว็บไซต์อื่น ๆ

การวิเคราะห์และปรับปรุง: การตรวจสอบและปรับปรุงเว็บไซต์อย่างต่อเนื่องเพื่อให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

นอกจากนี้ SEO ยังแบ่งเป็น SEO ภายใน (On-page SEO)
และ SEO ภายนอก (Off-page SEO) ซึ่งมีวิธีการและเทคนิคที่แตกต่างกัน

เรียน Google SEO กับเรา
คุณจะรู้เรื่องอะไรบ้าง

เกริ่นนำเกี่ยวกับ
SEO

✓ ความหมายและความสำคัญของ SEO

✓ วิธีการทำงานของเครื่องมือค้นหา

✓ ความแตกต่างระหว่าง SEO ภายในและภายนอก

การวิเคราะห์คำหลัก
(Keyword Research)

✓ วิธีการค้นหาคำหลัก

✓ การวิเคราะห์ความยากง่ายในการแข่งขัน

✓ การเลือกคำหลักที่เหมาะสม

การปรับปรุงเนื้อหา
(On-page Optimization)

✓ การเพิ่มคำหลักในเนื้อหา

✓ การใช้แท็กหัวข้อ (H1, H2, H3)

✓ การปรับปรุง URL structure

✓ การใช้ meta tags และ meta descriptions

การปรับปรุงเว็บไซต์
(Technical SEO)

✓ การปรับปรุงความเร็วในการโหลดเว็บ

✓ การใช้ SSL

✓ การปรับปรุงโครงสร้างเว็บไซต์

✓ การใช้ sitemap และ robots.txt

การสร้างลิงก์
(Link Building)

✓ วิธีการสร้างลิงก์ภายนอก

✓ การวิเคราะห์คุณภาพของลิงก์

✓ การใช้ anchor text ที่เหมาะสม

การวิเคราะห์และปรับปรุง
(Analytics and Reporting)

✓ การใช้ Google Analytics และ Google Search Console

✓ การวิเคราะห์ผลการทำ SEO

✓ การปรับปรุงและปรับแผนการทำ SEO

เทคนิคและเคล็ดลับเพิ่มเติม

✓ การใช้ schema markup

✓ การปรับปรุงการแสดงผลบนอุปกรณ์มือถือ (Mobile SEO)

✓ การป้องกันการโจมตี SEO (Negative SEO)

การปรับตัวกับการเปลี่ยนแปลงของ
Google

✓ การติดตามและปรับตัวตามอัลกอริทึมใหม่

✓ การเตรียมตัวสำหรับอนาคตของ SEO
New Trendth

การทำ Google SEO มีข้อดีหลายประการที่สามารถช่วยให้ธุรกิจหรือเว็บไซต์ของคุณ
เติบโตและประสบความสำเร็จได้มากขึ้น ข้อดีสำคัญของการทำ Google SEO

การทำ SEO ไม่เพียงแต่ช่วยเพิ่มการเข้าชมเว็บไซต์เท่านั้น แต่ยังช่วยในการสร้างความน่าเชื่อถือ และเพิ่มโอกาสในการแปลงผู้เข้าชมเป็นลูกค้า หรือสมาชิกของเว็บไซต์ของคุณด้วย
แน่นอนครับ! ขอเสนอประโยชน์ที่จะได้รับจากการเรียน Google SEO กับบริษัทของคุณ และการเปรียบเทียบกับบริษัทอื่น:
https://eev8qmv4jq2.exactdn.com/wp-content/uploads/2023/09/ploypraewww_Image_that_represents_Search_Engine_Optimization_in_1c5e66d8-b82f-417b-ac9b-f81792b40b48.jpg?strip=all&lossy=1&ssl=1

การเพิ่มการเข้าชมเว็บไซต์ การปรับปรุงการมองเห็นในผลการค้นหาของ Google จะช่วยเพิ่มจำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ของคุณ

ความน่าเชื่อถือ เว็บไซต์ที่ปรากฏอยู่ในอันดับสูงของผลการค้นหามักถูกมองว่ามีความน่าเชื่อถือและมีคุณภาพมากกว่า

การลดต้นทุนโฆษณา การทำ SEO ที่ดีสามารถลดความต้องการในการใช้งบประมาณสำหรับโฆษณาแบบจ่ายเงินต่อคลิก (PPC)

การเป้าหมายที่ดี ผู้ใช้ที่ค้นหาใน Google มักมีความตั้งใจที่ชัดเจน ซึ่งหมายความว่าพวกเขามีโอกาสที่จะแปลงเป็นลูกค้าหรือสมาชิกมากกว่า

การแข่งขัน การทำ SEO ที่ดีสามารถช่วยให้คุณแข่งขันกับคู่แข่งและปรากฏในอันดับสูงกว่าพวกเขาในผลการค้นหา

การเข้าถึงผู้ใช้มือถือ การปรับปรุง SEO สำหรับอุปกรณ์มือถือจะช่วยให้คุณเข้าถึงผู้ใช้ที่เรียกดูเว็บไซต์ผ่านสมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ต

การเพิ่มความรู้จักแบรนด์ การปรากฏบ่อย ๆ ในผลการค้นหาจะช่วยเพิ่มความรู้จักและความตระหนักรู้ต่อแบรนด์ของคุณ

การเพิ่มยอดขาย การเพิ่มการเข้าชมและการปรับปรุงประสบการณ์ผู้ใช้สามารถนำไปสู่การเพิ่มยอดขาย

การวิเคราะห์และปรับปรุง ด้วยเครื่องมือวิเคราะห์เช่น Google Analytics และ Google Search Console คุณสามารถวิเคราะห์ผลการทำ SEO และปรับปรุงเพื่อประสิทธิภาพที่ดีขึ้น

การสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า  การให้ข้อมูลที่มีคุณภาพและเกี่ยวข้องผ่านเว็บไซต์ของคุณจะช่วยสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า

ประโยชน์จากการเรียน Google SEO

 1. ความเชี่ยวชาญ
  ทีมวิทยากรที่มีประสบการณ์และความรู้ความเข้าใจในด้าน SEO อย่างลึกซึ้ง
 2. เนื้อหาทันสมัย
  เราอัปเดตเนื้อหาเพื่อให้ตรงกับการเปลี่ยนแปลงของอัลกอริทึม Google
 3. การฝึกปฏิบัติ
  มีการฝึกปฏิบัติจริงที่จะช่วยให้นักเรียนสามารถนำความรู้ไปใช้งานได้จริง
 4. เครื่องมือและทรัพยากร
  ให้เครื่องมือและทรัพยากรที่จำเป็นสำหรับการทำ SEO แก่นักเรียน
 5. การสนับสนุนหลังการเรียน
  มีทีมงานที่พร้อมให้คำปรึกษาและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นกับนักเรียน

เรียน SEO กับเรา ดีกว่าอย่างไร

 1. การประยุกต์ใช้
  ในขณะที่บริษัทอื่นอาจสอนทฤษฎีเป็นหลัก เราเน้นการประยุกต์ใช้ในสถานการณ์จริง
 2. ความเป็นส่วนตัว
  เรามีการสอนแบบเป็นส่วนตัวและเน้นความต้องการของแต่ละนักเรียน
 3. ราคา
  ราคาของคอร์สเรียนของเราเหมาะสมและคุ้มค่ากับความรู้และทักษะที่ได้รับ
 4. ความยืดหยุ่น
  มีตารางเรียนที่ยืดหยุ่น สามารถปรับตามความสะดวกของนักเรียน
 5. การรับรอง
  เรามีการรับรองความรู้และทักษะที่ได้รับจากการเรียน ซึ่งบริษัทอื่นอาจไม่มี

เมื่อคุณเลือกเรียนกับเรา พวกเขาจะได้รับความรู้และทักษะที่ครอบคลุมและเป็นประโยชน์จริง ๆ
ในการประยุกต์ใช้ในธุรกิจหรือเว็บไซต์ของตนเอง และยังได้รับการสนับสนุนอย่างเต็มที่จากทีมงานของทางเรา

WHAT CAN WE OFFER

New Trendth
Packages & Pricing

฿16,900 บาท
 • คอร์สเรียนสด ตัวต่อตัว
 • ราคานี้เฉพาะในกรุงเทพเท่านั้น
฿3,590 บาท
 • คอร์สออนไลน์
https://eev8qmv4jq2.exactdn.com/wp-content/uploads/2021/09/Untitled-Design-7.png?strip=all&lossy=1&resize=160%2C160&ssl=1
New trend THการตลาดออนไลน์ครบวงจร
Newtrend TH เป็นบริษัทให้คำปรึกษาและวางแผนเกี่ยวกับการตลาดครบวงจร ไม่ว่าจะเป็น การตลาดออนไลน์ การตลาดออฟไลน์ เพื่อสร้างตัวตนให้เป็นที่รู้จักและเพิ่มยอดขายให้มากขึ้นอีกด้วย นอกจากนี้เรายังมีบริการดูแลการถ่ายทำสินค้า จัดหาสถานที่ ดูแลการผลิตสื่อ อีกทั้งยังมีบริการจัดหาแอดมินดูแลเพจอีกด้วย
Follow Meช่องทางการติดต่อ
รับทำการตลาดออนไลน์ครบวงจร ที่ปรึกษาการตลาด โดยผู้ประสบการณ์กว่า 8 ปี
https://eev8qmv4jq2.exactdn.com/wp-content/uploads/2021/09/Untitled-Design-7.png?strip=all&lossy=1&resize=160%2C160&ssl=1
New trend THการตลาดออนไลน์ครบวงจร
Newtrend TH เป็นบริษัทให้คำปรึกษาและวางแผนเกี่ยวกับการตลาดครบวงจร ไม่ว่าจะเป็น การตลาดออนไลน์ การตลาดออฟไลน์ เพื่อสร้างตัวตนให้เป็นที่รู้จักและเพิ่มยอดขายให้มากขึ้นอีกด้วย นอกจากนี้เรายังมีบริการดูแลการถ่ายทำสินค้า จัดหาสถานที่ ดูแลการผลิตสื่อ อีกทั้งยังมีบริการจัดหาแอดมินดูแลเพจอีกด้วย
Contactติดต่อเรา
Follow Meช่องทางการติดต่อ